საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი

სტუდენტებს სისტემაში შესასვლელად შეუძლიათ მომხმარებლის სახელად და პაროლად გამოიყენონ პირადი ნომერი (თერთმეტთანრიგა რიცხვი).

თუ ტესტირების შედეგებში ან პირად მონაცემებში შეამჩნევთ რაიმე უზუსტობას დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 236 42 34 ან მობრძანდით VI კორპუსის 411ა ოთახში.

    გამოტოვე კურსები