სტუდენტებისათვის, რომლებიც საპატიო მიზეზის გამო ვერ გავიდნენ გამოცდაზე, დაიშვებიან განცხადების საფუძველზე. ტესტირება  ჩატარდება 28 ივლისს 10:00 საათზე კომპიუტერულ ცენტრ 2-ში (სტუ-ს I კორპუსის, I სართული)