ყურადღება!

კომპიუტერული ტესტირების სისტემა

საუნივერსიტეტო საგამოცდო ცენტრში პარასკევს (24 აპრილს) დანიშნული გამოცდები ჩატარდება 1 მაისს (შემდეგ პარასკევს)

იგივე (24 აპრილის) განრიგით

    გამოტოვე კურსები