TeX source:
f_/xi (x) =/begin{cases}0& x /le 0 /cx^2 & 0 < x /le 2 /0 & x > 2 /end{cases}